Personakt

Ericus Svenonius (Emporagrius)

Kyrkoherde o. riksdagsledamot o. fullmäktig för stiftet vid riksdagen i Uppsala 1598. Blev högst 75 år.

Född:1537 Thorsåker s:n., GestriklandFödelseår usk.
Död:1612 Thorsåker s:n., Gestrikland

Äktenskap med Margaretha Larsdotter (1543 - 1617)

Vigsel:1565 Thorsåkers Prästgård, Gestrikland

Barn:
Gabriel Erici Emporagrius (1565 - 1632)
Nicolaus Erici Emporagrius (1567 - 1642)
Israël Erici Emporagrius (1575 - 1653)
Abel Ericsson (1580 - 1654)
Anna Erici Emporagria (1588 - )

Noteringar

Min ff mm ff fm mm mf far Wälärewördige och Höglärde Kyrkoherde och riksdagsledamot Ericus Svenonius eller Svenonis föddes under Gustaf Vasas dagar. Han blev kyrkoherde i Torsåkers pastorat i Uppsala ärkestift 1562 och deltog i Uppsala kyrkomöte. Svenonius återfinns bland undertecknarna den 19 mars 1593. Uppsala möte betecknar den lutherska reformationens slutliga stadfästande och konsolidering. Det är av fundamental betydelse för Svenska kyrkans historia och bygge, och är i såväl kyrkligt som nationellt hänseende en av de viktigaste tilldragelserna i svensk historia. Som fullmäktig för stiftet bevistade Ericus Svenonius riksdagen i Uppsala 1598. I Abraham Hülpers beskrivning över Gästrikland framgår det att Svenonius var en förmögen man: Vid taxeringen för Älfsborgs lösen 1571: Silver 110 lod, penningar 95 mark, koppar 4 1/2 lisspund, kävlingoxar 2, kor 16, stutar 13, getter, får och svin 26. Ericus Svenonius är den äldste belagde stamfadern till släkten Emporagrius och ätten Lillieflycht där varje led är fastställt. Enligt Adelsvapens genealogi fick han inte mindre än 10 barn. Släkten Emporagrius utslocknade på svärdssidan under 1700-talets första hälft. Släkten fortlevde och fortlever dock alltjämt vidare på spinnsidan. Ättlingar återfinns bl.a. inom släkterna Fluur, Herb, Hiep, Huss, Kohlbeck, Kolmodin, Köhler, von Königstedt, Lillieflycht, Loffman, Palmström, Pantzerhielm, Reuterholm, Ridderborg von Block, Salmoon, von Santen, Schult, Stecksenius, Wallenstierna, Werwing och Wikingskiöld. Kompletterande uppgifter och anfäder till kyrkoherde och riksdagsledamot Ericus Svenonius tas tacksamt emot. Tänk på att redovisa tillförlitliga källor på ett korrekt sätt.
Övre bild: Uppsala kyrkomöte (Uppsala möte) avhölls i Academia Carolina och är Svenska kyrkans viktigaste kyrkomöte. Under hertig Karls påtryckningar fullbordades brytningen med den katolska kyrkan. Den protestantiskt-lutherska läran antogs slutgiltigt som Sveriges enda tillåtna statsreligion. Nedre bild: Den 19 mars 1593 undertecknade hertig Karl, rådet, biskoparna och prästerskapet protokollet med namn och sigill. De närvarande förklarade, att de var redo att våga liv och blod för detta beslut, och rikskanslern Nils Göransson Gyllenstierna hälsade beslutet med de bekanta orden: Nu är Sverige blivet en man och alle have vi en Herre och Gud. Originaldokumentet av protokollet är skrivet på pergament och förvaras i Riksarkivet i ett silverskrin som gjordes till jubelfesten 1693 > www.adelsvapen.com/genealogi/Lillieflycht_nr_791


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1537 Födelse 1537 Thorsåker s:n., Gestrikland.
1543 Makan Margaretha Larsdotter föds 1543 Thorsåker s:n., Hoo, Gestrikland.
1565 Sonen Gabriel Erici Emporagrius föds 1565 Thorsåker s:n., Thorsåkers Prästgård, Gestrikland.
1565 Vigsel Margaretha Larsdotter 1565 Thorsåkers Prästgård, Gestrikland.
1567 Sonen Nicolaus Erici Emporagrius föds 1567 Thorsåker s:n., Thorsåkers Prästgård, Gestrikland.
1575 Sonen Israël Erici Emporagrius föds 1575 Thorsåker s:n., Thorsåkers Prästgård, Gestrikland.
1580 Sonen Abel Ericsson föds 1580 Thorsåker s:n., Thorsåkers Prästgård, Gestrikland.
1588 Dottern Anna Erici Emporagria föds 1588 Thorsåker s:n., Thorsåkers Prästgård, Gestrikland.
1612 Död 1612 Thorsåker s:n., Gestrikland.
Bild: Hertig Karl sammankallade de förnämsta och mest lärda av prästerskapet i riket att samlas i Academia Carolina den 25 februari 1593 för att förena sig.
 
Bild: Kopparstick föreställande Academia Carolina av Fredrik Akrel ur Utkast till beskrifning om Upsala av teologie doktor Johan Benedict Busser.
 
Bild: Uppsala kyrkomötes originaldokument från den 19 mars 1593. I Ericus Svenonius sigill finns initialerna ESE, vilket kan antyda att han redan 1593 använde sig av namnet Emporagrius.