Personakt

Siegfried av Åskagssläkten

Bergzman, bonde o. grundare av Åskags-hyttan i Färnebo s:n.

Född:1500-talets första hälft usk.
Död:Kroppa s:n., Wermland1500-talets senare hälft usk. Dödsort sannolik.

Barn med ?

Barn:
Olof Sigfridsson av Åskagssläkten (1560 - 1621)

Noteringar

Min mf mf mm mm ff farfar Bergsmannen, bonden och hyttägaren Siegfried föddes uppskattningsvis vid tiden för Stockholms blodbad 1520 där Sten Stures anhängare och släktingar avrättades av Kristian Tyrann. Han finns omnämnd som bergsman i handlingar från 1560. En Bergsman ägde och brukade gruva med hjälp av sitt husfolk och anställda. Han ägde disciplinär myndighet och var röstberättigad till riksdagen. Hovkamrerare och skriftställare Karl August Löfström skriver i Åskagssläkten: en värmländsk bergsmanssläkts historia från 1931 att denne Siegfried anlade Åskagshyttan 1560. En hytta var förr ofta synonymt med ett mindre järnbruk. Hyttan var platsen där malmen från järngruvorna smältes ned till tackjärn. Inom bergshanteringen användes termen hytta som benämning på smältugnen, rostugnen och omgivande byggnader såsom kolhuset vid järnbruket. Siegfried är den förste av Åskagssläkten - mig veterligen - som är omnämnd i bevarade handlingar och dokumentariskt påvisbar. Makans namn har förblivit okänt, ehuru spridda källor uppger henne heta Elsa Jönsdotter Hwit född ~1510 i Grangärde s:n. i Dalarna. Dessa uppgifter beror troligen på en sammanblandning med en samtida namne till sonen bergsmannen Olof Sigfridsson. Bland ättlingarna till Siegfried finns flera av de mer kända brukspatronerna i trakten. Kompletterande uppgifter och anfäder till bergsmannen och hyttägaren Siegfried tas tacksamt emot. Tänk på att redovisa tillförlitliga källor på ett korrekt sätt. Övre bild: Samtida kopparstick av Jost Amman. Nedre bild: Detaljritning av masugn till bergsmanshytta för tackjärnstillverkning.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1560 Sonen Olof Sigfridsson av Åskagssläkten föds 1560 Färnebo s:n., Åskagen, Wermland (>1624 Kroppa s:n.).
1621 Sonen Olof Sigfridsson av Åskagssläkten dör 1621 Färnebo s:n., Åskagen, Wermland (>1624 Kroppa s:n.).
Bild: En bergsman överser arbetet vid sin gruva under 1500-talets senare hälft.
 
Bild: Detaljritning av masugn till bergsmanshytta.