Personakt

Håkan (Knöppel)

Probabel herre till Grythytte Gård i Grythytte bergslags Härad.

Född:1400-talets senare hälft usk.
Död:Noraskoga s:n., Grythytte bergslags Härad, Nerike (>1633 Grythytte s:n., >1570 Västmanland)Sannolik dödsort.

Barn med ?

Barn:
Jöns Håkansson (Knöppel)

Noteringar

Min mf mf mm mm fm ff farfar Håkan enligt patronymikon föddes uppskattningsvis under riksföreståndare Sten Sture den äldres dagar. Hans sysselsättning och härkomst har inte kunnat beläggas i samtida handlingar men det är rimligt att anta att han som ättlingarna innehade en stark position inom bergshanteringen i Bergslagen. Detta har hittills inte kunnat verifieras i primärt källmaterial men måste ändå anses sannolikt utifrån yngre medeltidens privilegiebrev och arvsrätt. Under 1400-talet fick bergsmännen ett stort inflytande på Sveriges ekonomi och politik. Bergsmännens gille fick sitt namn efter helgonet Riddar Örjan numera Sankt Göran. Inget annat gille i Sverige har haft en liknande prägel av krigisk sammanslutning som kunde fullfölja även politiska syften. Bergsmännen räknades till borgarståndet och ägde disciplinär myndighet och var röstberättigade till riksdagen. De mäktiga bergsmännen som inkommit till Sverige för bergsbruket eller som härstammade från medeltida bergsmanssläkter och bergsfrälset byggde sig stora och ansenliga bergsmansgårdar som ännu finns bevarade. Sonen, Gustav Vasas lagman och herre till Grythytte Gård, Jöns Håkansson är den förste av denna bergsmanssläkt - mig veterligen - som är omnämnd i bevarade handlingar och dokumentariskt påvisbar. Kompletterande uppgifter och anfäder till Håkan tas tacksamt emot. Tänk på att redovisa tillförlitliga källor på ett korrekt sätt. Övre bild: Målning föreställande okänd man från 1400-talets senare hälft tillskriven den flamländske målaren Rogier van der Weyden. Nedre bild: Riksföreståndare Sten Sture den äldres samtida örtugar (regeringstid 1470-1503).


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
Bild: Med Håkan samtida målning föreställande okänd ståndsperson.
 
Bild: Sten Sture d.ä:s samtida örtugar.