Personakt

N.N. Zeppenfeld

Stångjärnsproducent.

Född:Sauerland, Herzogtum Westfalen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation1500-talets första hälft usk.
Immigrerade:<1547.

Äktenskap med N.N. Keyser

Vigsel:

Barn:
William Zeppenfeldt
Hindrich Zeppenfeldt

Noteringar

Släkten Zeppenfeld eller Zeppenfeldt härstammar från bergsregionen Sauerland i hertigdömet Westfalen och bestod under 1500-talet av två borgerliga släktgrenar, den ena verksam i Olpe - Attendorn, den andra i Stade - Rhode. Den förra skänkte Attendorn flera borgmästare medan den senare drev de tidiga vattenkraftverken vid floden Bigge. Provisor Heinrich Zeppenfeld nämns så tidigt som 1493 i Rhodes skattelängd som ägare av sådana Hammerwerk (stångjärnshammare). Som traditionen bjöd övertogs stångjärnshammarna av efterföljande generation; namnen Dietrich, Heinrich och Wilhelm är återkommande i denna stångjärnsproducerade släktgren av Zeppenfeld och återfinns under hela 1500-talet i Rhodes skattelängder som ägare av dessa hammare. Kung Gustav Vasa var förespråkare av nyordning och försökte med olika medel och skrivelser få rikets bergsmän att övergå till stångjärnsframställning. När bergsmännen själva inte förändrade sitt produktionssätt, tog han in tyska hammarsmeder, en yrkesbeteckning på de smeder som arbetade vid stångjärnshammare, och för riket dugliga ämbetsmän för att förbättra den svenska järntillverkningen. Stamfadern för den svenska grenen av släkten Zeppenfeldt, vars dopnamn betraktas som okänt, var en av dessa erfarna män som - enligt landshövding, bergsvetenskapsman och genealog m.m. friherre Daniel Tilas anteckningar från 1768 - inkom till nuvarande Ramsberg i Västmanland runt 1547 i sällskap med den av Vasa införskrivne tyske hammarsmeden och sedermera bergsnämndemannen Ambrosius Keyser. Släkten Zeppenfeldt kom att bli en av de verkligt inflytelserika bergsmansfamiljerna i området, från den första bosättningen omkring 1550 och fram till mitten av 1800-talet. Se maka och Ramsbergs församlingsgrundare och Ramshyttans ägare Ambrosius Keyser för ytterligare information > xn--jrnrtter-0za7p.se/katalog/p851484df.html

De samtida stångjärnsproducenterna bergsmännen Hindrich och William Zeppenfeldt, båda verksamma i Ramshytte s:n. i Ramsberg, är de första av den svenska grenen av släkten - mig veterligen - som är omnämnda med dopnamn i bevarade handlingar. De båda är högst sannolikt nära släkt, men deras exakta släktskap har inte kunnat fastställas. Hypotetiskt skulle de kunna vara far och son eller syskonbarn, det vill säga kusiner, även om de i flera spridda källor uppges vara söner till den först anlända westfalaren. Bland andra uppger riksdagsledamoten och kulturforskaren Johan Johansson i Bergslagshistoriska samlingar och anteckningar (Stockholm 1893-1895) att de båda bergsmännen som härstammade från preussiska Westfalen med namnet Zeppenfeldt sannolikt varit bröder och i Svenska Slägtboken, utgiven 1871-82 av Gabriel Anrep, nämns Henric och Vilhelm Zippenfeld i Ramshytte by som bröder. Deras ättlingar kom att bli västmanländska bergsnämndemän, hammarpatroner, häradsdomare, kronobefallningsmän, riksdagsmän och kyrkans rotemästare.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
Bild: Släkten Zeppenfeldts vapen ur Genealogisches Handbuch der bürgerlichen Familien; Sauerländisches Geschlechterbuch Band 97 1889.
 
Bild: Bergsmännen Hindrich Zeppenfeldt och William Zeppenfeldts sigiller vid sidan av varandra, signerade Hindrick Zippenfältt och Willam Zippenfältt, vilka troligen är nedtecknade av Pastor Jonas Petri Helsingus under tidigt 1600-tal.
 
Bild: Genealogisches Handbuch der bürgerlichen Familien 1889.