Personakt Antavla

Lydert Emporagrius

Kongl. Befallningzman över kustområdet Roslagen i östra Uppland.

Far:Ericus Nicolai Emporagrius (1604 - 1672)

Född:Långtora s:n., Uppland
Död:† >1692.

Äktenskap med Justina Humble

Vigsel:

Noteringar

Konung Karl XI:s Högädle H:r Befallningsman eller fogde Lydert Emporagrius är sannolikt densamme Lydo Erici Emporagrius som är inskriven vid Uppsala universitet 1656. Befallningsman var titeln på den ämbetsman som var konungens fogde över ett visst område kallat fogati. I en skrivelse av Högwelb:ne H:r Landzhöfding sedermera Kongl. Maj:ts och Svea Rikes Råd Fabian Wrede framgår det att Lydert Emporagrius är utnämnd Kongl. Befallningzman över Roslagen senast den 21 juli 1683. I skrivelsen beordrar han Lydert Emporagrius att utfärda kungörelse och kalla biträden till en blivande undersökning av Johan Novenius om beskaffenheten av åtskilliga förtecknade säterier och ladugårdar. I en senare skrivelse av Kongl. Maj:ts och Svea Rikes Råd Högwelb:ne H:r Landzhöfding Jacob Gyllenborg framgår det att Befallningzman Lydert Emporagrius är änkeman senast den 27 december 1690 (Trögds häradsrätt 1691). Lydert Emporagrius förekommer även i akter och partsinlagor i flera härader bl.a. med Georg Giurtler i Närdinghundra härad i östra Uppland mellan 1688-1691. Hans födelse- och dödsår är för mig okända men i bevarade skrivelser framgår det att han ännu levde 1692. Lydert Emporagrius överlämnar då munderingen för Bladåkersbys rusthåll N:o 99 mot 150 Daler Silf:mt till Assessor Johan Zakrisson Wattrang. Emporagrius hade själv övertagit rustningsrättigheterna och munderingen för rusthållet den 2 april 1688 eller tidigare. Som kuriosum kan nämnas att i Karolinska Förbundets årsbok 1986 skildrar stadsarkivarien i Stockholm, fil.dr. Carl-Fredrik Corin, ett attentat mot kung Karl XI i Excessen vid barnhuset: En fransman Daniel Briqvet synes vara den ende i ett sällskap på 10 personer som med sin värja, i fyllan och villan, försöker sticka ner kung Karl XI på Drottninggatan i Stockholm den 9 maj 1681. I den berusade skaran ingår bl.a. konungens egen befallningsman Lydert Emporagrius. Stora barnhuset där hans farbror Stockholm stads rådman Niels Emporagrius var inspektor ligger alldeles intill. Det är samma år som processen som brukar kallas försvenskning av Skåne och Blekinge under ledning av biskopen Canutus Hahn påbörjades. Brev skrivna av Cronobefallningsman Lydert Emporagrius bl.a. till Amiral och riksskattmästare Sten Nilsson Bielke (1681) och till Kongl. Maj:t förvaras i Riksarkivet.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1604 Fadern Ericus Nicolai Emporagrius föds 1604 Långtora s:n., Uppland.
1672 Fadern Ericus Nicolai Emporagrius dör 1672 Långtora s:n., Uppland.
Bild: De kungliga fogdarna eller befallningsmännen var knappast några änglar och de ansågs vara hårda och stränga och idkade utpressning mot allmogen. Samtida koppargravyr ~1660 av Jacques Lagniet.
 
Bild: Under 1600-talet blev värjan det förhärskande sidovapnet. Ämbetsvärjan var inte bara ett värdighetsattribut utan begagnades även som vapen.