Personakt

N.N.

Bergsmans-o. nämndemannahustru o. gårdsfru i Ramsberg.


Äktenskap med Ambrosius Marcusson Keyser (- 1612)

Vigsel:

Barn:
Elin (Ambrosiusdotter Keyser) (- 1646)
Henning Ambrosiusson (Keyser)

Noteringar

Min mf mm mf ff ff fm farmor, vars dopnamn, patronymikon och familjenamn har förblivit okänt, är enligt obekräftade källor möjligen dotter till kanongjutaren mäster Jürgen Zingelbring. Beräkningar och antagande uppger nämligen maken bergsnämndemannen och ägaren till Ramshyttan Ambrosius Keyser som sannolik måg till honom. Detta har hittills inte kunnat verifieras men måste ändå anses trovärdigt. Zingelbring antas härstamma från Preußen eller Pommern och från 1532 stöper han kanoner på borgen Tre Kronor och från omkring 1540 arbetar han i den för honom byggda Giutha gårdh på Norremalm i Stockholm. 1547 sänder Gustaf Vasa Jürgen Zingelbring till Lindesberg-Ramsberg för att gjuta skytt och lod för kronans behov. Han är nämnd som grundare av den s.k. Gamle hammaren i Ramshyttan. Från 1565 är han åter verksam i Stockholm under Nordiska sjuårskrigets mest hektiska skede. Mäst:r Jürgen Zingelbring förekommer i ett öppet köpebrev där han köper halva Ramshyttan utfärdat av Gustaf Vasa daterat Stockholm 20 Aprilis Anno etc. 1547. Det är det äldsta bevarade historiska dokument som rör någon person verksam i Ramsberg. Från och med 1549 och följande årens jordeböcker upptas Jürgen Zingelbring såsom ägare till större eller mindre andelar i Ramshyttan. Han erhåller frälsefrihet från Erik XIV så väl för sin gård i Ramshyttan som för sin stångjärnshammare daterat Stockholm 26 Aprilis a:o 1565. Genom Johan III bekräftas denna skattefrihet i förnyat frihetsbrev för honom på sin egendom i Ramshyttan daterat Giff:tt på vårt Slott Stockholm then 11 Martij anno etc. 69. Följande samtida stavningar har påträffats i svenska arkiv och på Universität Rostock: Singelbring, Singelbringh, Tzinghelbringh och Zingelbring. Andra förekommande namnvarianter är Jeurgen Byssegiutare och Jöran eller Jören Bössegjutare. Nedre bild: Johan III:s Förnyadt frihetsbref för Jöran Singelbringh Byssegiutere, daterat Stockholm den 11 Mars 1569.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1612 Maken Ambrosius Marcusson Keyser dör 1612 Ramsbergs s:n., Ramsberg, Wästmanland.
1646 Dottern Elin (Ambrosiusdotter Keyser) dör 1646 Ramsbergs s:n., Ramshyttan, Wästmanland (<1607 Ramshytte s:n.).
Bild: Med Ambrosius Keysers maka samtida målning föreställande okänd dam.
 
Bild: 12 pundare bronskanon gjuten av Kanongjutare Jürgen Zingelbring 1535. Sjöfynd: Fartyg Riksnyckeln. Sjöhistoriska museet Stockholm.