kyrkoböcker järnrötter.seSläktsammanställningen Järnrötter bygger på ett brett urval av källor. Källor som använts för släktregistret är bl.a. Riksarkivet: skattelängderna Älvsborgs lösen 1571 o. 1613–1618, mantalslängder fr. 1642 och framåt samt div. personalier, rättsliga källor fr. 1500-talet och framåt: domböcker, bouppteckningar, räkenskapshandlingar o. jordeböcker, Stockholms stadsarkiv o. Värmlandsarkiv jämte landsarkiven i sht Härnösand, Uppsala o. Vadstena, Kungl. biblioteket, Uppsala universitets studentmatriklar fr. 1595 och framåt och Riddarhusets ättartavlor, Strengnäs, Uppsala o. Wisby stifts Herdaminnen, div. biografiska uppslagsverk och historieböcker samt ministerialbokserierna: födelse- och dopbok, lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok tillsammans med övriga kyrkböcker fr.a. husförhörslängder fr. omkr. 1620-talet och framåt och därtill äv. privatarkiv och samlingar. Kompletterande uppgifter och rättelser till mors och fars anor tas tacksamt emot. Tänk på att redovisa tillförlitliga källor på ett korrekt sätt.

brosa

Efterlysningar: På mödernet efterlyser jag uppgifter och anfäder till häradsdomare i Lindesbergs s:n. i Västmanland Anders Persson Lindberg f. uppskattningsvis senare hälften av 1500-talet och till rådman, borgare och bergsman i Linde bergsförsamling i Västmanland Anders Andersson f. uppskattningsvis vid sekelskiftet 1600, se respektive personakt. På fädernet efterlyser jag uppgifter och anfäder till karolinerofficer Niels Werling f. ~1694 i Wärna s:n., Östergötland, till ryttare och dragon Christof eller Christoffer Tischler bosatt i Linköping 1722 och till frälsefogde och inspektor Nils Ekelund f. 1732 i Slaka s:n., Östergötland, se respektive personakt.

järnrötter