kyrkoböcker järnrötter.seSläktsammanställningen Järnrötter bygger på ett brett urval av källor. Källor som använts för släktregistret är bl.a. Riksarkivet: skattelängderna Älvsborgs lösen 1571 o. 1613–1618, mantalslängder fr. 1642 och framåt samt div. personalier, rättsliga källor fr. 1500-talet och framåt: domböcker, bouppteckningar, räkenskapshandlingar o. jordeböcker, Stockholms stadsarkiv o. Värmlandsarkiv jämte landsarkiven i sht Härnösand, Uppsala o. Vadstena, Kungl. biblioteket, Uppsala universitets studentmatriklar fr. 1595 och framåt och Riddarhusets ättartavlor, Strengnäs, Uppsala o. Wisby stifts Herdaminnen, div. biografiska uppslagsverk och historieböcker samt ministerialbokserierna: födelse- och dopbok, lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok tillsammans med övriga kyrkböcker fr.a. husförhörslängder fr. omkr. 1620-talet och framåt och därtill äv. privatarkiv och samlingar.

brosa

Efterlysning: Kompletterande uppgifter och anfäder till antavlans äldsta anor både på fädernet som mödernet tas tacksamt emot. Tänk på att redovisa tillförlitliga källor på ett korrekt sätt.

järnrötter