Wilhelm Json Zeppenfeldt Järnrötter.seInom gruppen rakt uppstigande på mödernet återfinns en mångfald av olika livsöden. Här finner vi bland andra Gustav Vasas egen lagman, bergsnämndemannen och hyttägaren Knöppels stamfader Jöns Håkansson och den av Vasa införskrivne tyske bergsnämndemannen och hyttägaren Ambrosius Keyser som tillsammans med landsmännen och mågarna hammarpatronerna Zeppenfeldt uppges ha grundat Ramsbergs församling år 1589. Olika personligheter träder fram som hertig Karls mångsidige bergsfogde och häradsdomare Fernellernas stamfader Per Nilsson och den av Göta hovrätt år 1617 dömde dråparen bergsmannen och hyttägaren Nils Körning och den år 1648 yxmördade drottning Kristinas befallningsman Matts Bure. Här finns bergsmän, bergsfogdar och gruvfogdar och hammarägare i stor omfattning men också flertaliga svenska och vallonska masmästare och en och annan herredagsman, ett antal häradsdomare, rådmän och befallningsmän, en lagman samt åtskilliga bergsnämndemän. Naturligtvis finns här också hemmansägare och bönder om än i mindre omfattning. Tyvärr är uppgifterna om min släkts kvinnor knapphändiga men lite material finns. Bland syskonen till mors äldsta anor återfinns inte bara borgmästare och mästersmeder utan något så ovanligt som en kvinnlig bruksförvalterska, änkefru Anna Herou. Bland de mer namnkunniga kvinnliga kusinerna kan nämnas fru bruksförvalterskan Catharina Fassing Hoyer, fru patronskan Elisabeth von Nackreij och fru bergmästerskan Maria Fernelia Simzon.
Den äldsta obrutna manslinjen på mödernet härstammar från hammarägaren och bergsmannen William Zeppenfeldt (åtta generationer fadern inräknad). De svenska landskapen som berörs är Dalarna, Sörmland, Värmland, Västmanland och Östergötland. Andra berörda historiska regioner är furstbiskopdömet Liège, furstendömet Sedan och hertigdömet Westfalen. För vidare uppgifter om min mors äldre släktled och hur de inbördes är besläktade se vald anas personakt.
Bild: Min anfader häradsdomare och befallningsman Wilhelm Johansson Zeppenfeldts testamente från år 1687.

brosaNotering: Uppgifter om bergsfogden och häradsdomaren Per Nilssons härkomst återfinns i flertalet källor men är för mig obekräftade i primärt källmaterial. Av den orsaken har de inte förts in i antavlan utan återfinns endast i Per Nilssons personakt. 

järnrötter