i-b wikingskiöldJag föddes i Norrköping en sommardag 1941 mitt under brinnande världskrig. Några dagar tidigare hade historiens största fälttåg inletts. Tyska trupper ryckte nu fram över de ryska stäpperna. Min far låg inkallad vid riksgränsen i Jämtland och jag och min äldre bror växte upp med mor som alltid var omtänksam och uppmuntrande. Jag minns att jag gömde mig under bordet när far kom hem. Han bar uniform. Det skulle inte dröja länge förrän han var familjens lugn och trygghet. De flesta äldre släktingar som befolkade min barndom är idag borta men jag minns dem alla med värme. Släktbanden bortom mina föräldrar och de närmast levande släktingarna har jag egentligen aldrig funderat över. Det är först på senare år jag allt mer börjat intressera mig för andra släktingars mångåriga engagemang inom området släktforskning. Det har gjort att jag har fått kännedom om far och mors släktgrenar långt tillbaka i tiden. Att släktforska innebär att glänta på dörren till det förflutna. Jag har fått möta människor som levde i gångna sekler och lärt känna platser och miljöer som för länge sedan försvunnit. Personer som är orsaken till att jag finns till och öden ur arkivens gömmor har kommit till liv igen. Och inte sällan har jag varit ett med dem.
Här redovisas min härstamning både på fädernet som mödernet bekräftad i primärt källmaterial med genealogiska och biografiska uppgifter. Anorna har beröring med ett antal gamla inhemska släkter och ätter såväl som främmande släktgrupperingar emellertid har jag valt att bara redogöra för släkt i rakt uppstigande led. Släktsammanställningen Järnrötter omfattar som mest 19 generationer och är tillägnad min framlidne far, min mor, mina barn, barnbarn och kommande generationer.
Ett stort tack till Bergslagsrötter, Sällskapet Vallonättlingar och Östgöta Genealogiska Förening och till alla forskare m.fl. vilka bidragit med primärt källmaterial till denna antavla. Ett särskilt tack till Lasse Östensson och Lennart Wikingskiöld för den öppenhjärtiga givmildheten och till alla släktmedlemmar som generöst bidragit och fortsätter att bidra med värdefull information!

Släktforskning är en fascinerande resa i tid och rum. En släktresa genom 19 generationer svensk måttfullhet, tysk händighet och vallonsk livlighet som gjort mig ödmjuk inför att vistas och verka här en tid. Om det finns en röd tråd i min släkts historia så utgörs den av den svenska bergshanteringens historia. Kort och gott av järnets män och kvinnor, därav namnet Järnrötter. Varmt välkommen!

Munka-Ljungby i november 2011
Bitte Wikingskiöld