Genealogi järnrötter.seAlla förekommande personer i detta upprättade släktregister utöver mina anfäder och anmödrar är syskon, kusin eller syssling till mina anor eller med dem ingifta personer. I enstaka fall har även brylling till ana förts in. Mer avlägsna släktingar redovisas inte. För ingifta personer i sidogrenarna redovisas inte anorna annat än i den ingiftes egen personakt. Ett flertal personakter är kompletterande med historiska anekdoter som sammanfaller med personens födelse-, vigsel- och dödsår. För besökare som saknar behörighet är nu levande släktingar och personer som genom äktenskap är släkt med nu levande släktingar dolda i antavlan.

brosa

I släktsammanställningen Järnrötter framträder ett äktenskapsmönster och familjestrukturer som går tillbaka till tidig medeltid och bortom den. Giftermålsturerna bildar ett mönster, en struktur och sammangiftena är likartade med släktingar som ingår äktenskap och där samma namn återkommer. Ser man dessutom till räkenskaper och andra ekonomiska handlingar ser man att det också där är en socialt homogen grupp människor som ingår i kontaktnätet. Syftet var att bevara och förmera ekonomiska resurser inom släktgruppen. Sammantaget bidrog dessa mönster till att skapa en homogenitet och en ståndskänsla. Som kuriosum kan nämnas att sysslingen Catharina Grells båda föräldrar på var sitt håll härstammar från samma anfäder som jag. På fädernet härstammar hon från min fars anfader hammarsmedsmästare Heinrich Grell och på mödernet härstammar hon från min mors anfäder charbonnier Nicolaes Cochois och Florence le Moine. Utöver äktenskapet mellan hennes båda kusiner Catharina Grell och hammarsmedsmästare Peter Allard år 1744 och den mer långväga kopplingen till släkten Bonnevier är hon den enda av mig kända koppling mellan dessa båda släkter utöver min far och mors, men då närmare 200 år senare, se Catharina Grells antavla.

järnrötter